VİZYONUMUZ

Anasayfa . Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Türk Sanat Müziğinin milli ve manevi duygu ve bütünlük içinde, değer kazanmasını sağlamak, Türk Sanat Müziğini yaşatmak, öğretmek, bu konuda üyelere yardımcı olmak, koro çalışmaları, konserler ve toplu sanat müziği çalışmaları yaparak, üyelerin eğitimine yardımcı olmak, radyo ve televizyonlarda Türk Sanat Müziği icra etmek, Güfte ve Beste yapan üyelerle ses sanatçılarına maddi ve manevi destek sağlayarak onların çalışmalarına katkıda bulunmak, Türk Sanat Müziği konusunda geniş kapsamlı bilimsel araştırmalar yapmaya katkı sağlamak, yayınlamak, ilgililerin istifadesine sunmak, arşivlemek ve en önemlisi Türk Sanat Müziğinin tüm isim yapmış yaşayan ve tarihe mal olmuş kıymetli tüm üstatlarını anmak onları unutturmamak hedeflerimizin başında yer almaktadır…

Bu konularda derneğe gelir sağlamak amacıyla yemek, balo, eğlence, geziler, turlar, konferanslar, enstrüman dersleri, usul, nota ve dersleri tertiplemek, dergi gazete, bülten, kitap ve nota kitapları, nota defterleri bastırmak gibi çalışmalarda bulunmak amaçları doğrultusunda, yer kiralamak, bina almak, kiraya vermek, satmak, salon tutmak, müzik aletleri ve yardımcı malzemelerini satın almak, temin etmek elektronik ses cihazları almak, stüdyo kayıt işlerini yapmak temel amaçlarımız içinde yer almaktadır. Dernek hiçbir şekilde siyasetle istigal edemez… Siyasi kuruluşlara yardımda bulunmaz, onlardan yardım almaz, alamaz…