GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KORO ŞEFLERİMİZ

Anasayfa . Geçmişten Günümüze Koro Şeflerimiz
Adelle Charles

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KORO ŞEFLERİMİZ


LAİKA KARABEY

HAYDAR SANAL


İRFAN DÖĞRUSÖZ

HULKİ AKSOY


RÜŞTÜ ERİÇ

FERİDUN DARBAZ


İBRAHİM SEVİNÇ

 CEVDET ÇAĞLA


TEOMAN ÖNALDI

ÇETİN KÖRÜKÇÜLÂİKA KARABEY   (1909-1989)


Lâika Karabey 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Mûsikiye çok erken yaşlarda tanbur çalarak başladı. Tanbur hocası “Şark Mûsiki Cemiyeti”nin öğretmenlerinden, Tanburi Cemil Bey’in yeğeni Hikmet Bey’dir. Rauf Yekta Bey, Rahmi Bey ve Leon Hanciyan’dan çeşitli eserler, Ahmed Irsoy’dan usûllerimizi meşk etti. Eski tanbur icrasının esaslarını Suphi Ezgi’den öğrendi. Sadeddin Arel’den edebiyat, nazariyat, Farsça ve armoni dersleri aldı. Amerikan Kız Koleji ile bazı azınlık okullarında, Saint Michel’de
mûsiki, edebiyat ve genel kültür dersleri verdi. İstanbul Belediye Konsevatuarı’nda nazariyat derslerine girerdi. Aynı kuruluşun icra heyetinde, İstanbul Radyosu’nda yıllarca Tanbur çaldı; 1948 yılında icrâ heyetinden istifa etti. “İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı”nın kuruluşundan sonra nazariyat, armoni, tanbur öğretmenliği yaptı. Radyoda konserler yönetti.
1948 yılında hayata başlayan “Mûsiki Mecmuası”nda uzun yıllar yazarlık süresince Türk Mûsikisi’nin savunuculuğunu yaptı. Değerli inceleme ve araştırma yazıları yayınladı. Bestekâr olarak iki peşrev, bir saz semâisi, dört şarkısı biliniyor. Lâika Karabey 20 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da öldü.
HAYDAR SANAL (1926-2003)


“Efendim bendeniz de bir Eyüplüyüm. Ailem 1800′lerden beri önce Küçük Mustafa Paşa’da daha sonra Eğrikapı semtlerinde otururken nüfus kayıtları babam merhum dahil Fener Nüfus Memurluğu’ndan verilmiştir. Ben 1926′da Kadıköy semtinde doğduğumda ailenin hâlâ ata yurdu olan Eğrikapı ile ilişkileri devam ettiğinden o semtin nüfus memurluğuna kaydım murad olunmuş. O sırada Eyüp Nüfus Memurluğu’nun yetkileri sur içindeki Eğrikapı semtinin Hacı İlyas Mahallesi’ne kadar tevsi olunduğundan nüfus kâğıdım Eyüp Nüfus Memurluğu’ndan alınmıştır.
Böylece 1926′dan 1992′ye kadar Kadıköylü olduğum halde Eyüplü olmakla iftihar etmişimdir. Eyüp’e olan yakınlığımın bir sebebi de babasının memuriyeti icabı Suriye’de bulunan annemin l. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İstanbul’a gelerek ailece Yâvedûd semtine yerleşmiş olmalarıdır. Yâvedûd Eyüp’e bağlı bir semt idi. Yedek subay okuluna sevkimi de Eyüp Askerlik Şubesi yapmıştır.”
Yukarıdaki satırları “Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu II” için tebliğinin baş kısmında kaleme alan Haydar SANAL 1926′da İstanbul’da doğdu. Babasının mesleği dolayısı ile Türkiye’yi dolaştı. İlk mûsıkî çalışmalarına 1936′da Halkevleri’nde başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nı 1945′te bitirdi. Resmî ve sivil mûsıkî çalışmalarında üye ve yönetici olarak yer aldı. 1964′te Mehter mûsıkîsi adlı kitabı yayınladı. 1976′da başladığı Devlet Konservatuarı hocalığına aralıksız 27 yıl devam etti.
Bestekâr Haydar SANAL 05.07.2003 Cumartesi günü Pendik’teki evinde vefât etmiştir.
Kaynak:Eyüp Musiki Fakfı